Schakel ongebruikte opties voor delen op uw Mac uit als u ze niet gebruikt

Veel beveiligingsinbreuken, zelfs spraakmakende, komen voort uit eenvoudig toezicht. Er is één plek in macOS die lange tijd bijzonder vatbaar is geweest voor een dergelijke vertraging: het deelvenster Delen van Systeemvoorkeuren. Hierin kunt u een groot aantal verschillende services voor delen inschakelen, waarvan sommige een andere gebruiker op afstand toegang tot uw Mac kunnen geven. Ze laten je allemaal de toegang tot bepaalde gebruikers beperken, maar wachtwoorden kunnen worden gestolen, accounts kunnen worden gecompromitteerd en serversoftware kan bugs bevatten. Als u een deelservice niet actief gebruikt, schakelt u deze om veiligheidsredenen uit. De belangrijkste die u kunt uitschakelen wanneer ze niet in gebruik zijn, zijn Schermdeling, Bestandsdeling, Inloggen op afstand, Beheer op afstand en Externe Apple-evenementen. We waarschuwen er ook voor om printerdeling en internetdeling niet onnodig aan te laten staan.